Thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh

Thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh

Địa điểm kinh doanh là gì?

Theo 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010, Công ty CP tư vấn Nguyên Hà xin giải thích như sau:

Bạn chỉ có 1 địa điểm để đặt trụ sở chính, bạn muốn có nhiều địa điểm kinh doanh khác nữa để bán hàng, đặt nhà xưởng hoặc làm kho chứa hàng. Trong trường hợp này, bạn không cần phải mở 1 chi nhánh để thực hiện tất cả chức năng của công ty và chịu thuế môn bài 1tr/ năm, bạn cũng không nên mở văn phòng đại diện với chức năng: giao dịch và tiếp thị vì không đúng chức năng mà bạn muốn. Bạn cần thực hiện 1 hoặc 1 số chức năng cụ thể mà thôi, thì việc thành lập địa điểm kinh doanh là đúng đắn nhất.

Địa điểm kinh doanh có con dấu không?

Địa điểm kinh doanh không thể khắc dấu riêng cho mình, nó chịu sự quản lý, giám sát, hạch toán rất chặt chẽ và là bộ phận dính liền với công ty mẹ. Do đó, nếu trong trường hợp cần ký Hợp đồng, xuất hóa đơn, hoặc ghi nhận chi phí bằng hóa đơn thì công ty mẹ sẽ thực hiện thay cho địa điểm.

Người đứng đầu địa điểm kinh doanh là giám đốc được không?

Giám đốc hoặc người được ủy quyền hoàn toàn có thể làm người đứng đầu địa điểm kinh doanh.

Cách đặt tên cho địa điểm kinh doanh

Điều 18 Nghị định 43/2010/NĐ-CP quy định: Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh:

  1. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải được viết bằng chữ cái trong bảng chữ cái Tiếng Việt, có thể kèm theo các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu phát âm được.

  2. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải mang tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Chi nhánh” đối với đăng ký thành lập chi nhánh, cụm từ “Văn phòng đại diện” đối với đăng ký thành lập văn phòng đại diện, hình thức tổ chức của địa điểm kinh doanh.

  3. Đối với những doanh nghiệp Nhà nước khi chuyển thành đơn vị hạch toán phụ thuộc do yêu cầu tổ chức lại thì được phép giữ nguyên tên doanh nghiệp nhà nước trước khi tổ chức lại.

Thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh:

  • Thông báo thành lập địa điểm kinh doanh (Do người đại diện theo pháp luật của công ty ký)

  • Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.